We spannen ons tot het uiterste in om te voldoen aan alle privacyregels en normen.

Onze website werkt zonder cookies. We hechten waarde aan “persoonlijk, vertrouwd en onafhankelijk”.  

Onze kennismaking wordt het vertrekpunt voor een duurzame vertrouwensrelatie.
Goede afspraken maken over privacy, data-opslag en geheimhouding zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van. 
 
Een uitgebreide Privacy Policy is op verzoek verkrijgbaar. 

We houden van kort en krachtig.