Er komt een dag van afscheid. Als bedrijfseigenaar wil je graag in “the lead” blijven. Jij verwacht een goede opbrengst voor je bedrijf. Dat is belangrijk voor je. Het vormt immers een belangrijk deel van je pensioen.

Snel verkopen tegen ‘zoveel keer de ebitda’, wie heeft daar belang bij? De volgende eigenaar natuurlijk. En wie eventueel nog meer?

Waarom een onafhankelijke bedrijfswaardering?

Een eerlijke prijs, een prijs waarbij veel factoren goed zijn gewogen, een prijs die door een onafhankelijke waardering tot stand is gekomen. Een prijs die rechtvaardig voelt voor alle partijen. Zo’n prijs kan tot stand komen met hulp van een onafhankelijke waardering. Kies jij daarvoor? Onafhankelijk betekent in deze, geen relatie met de onderneming, geen relatie met de ondernemers, geen belang bij het wel of niet slagen van de transactie. Gewoon een zuivere waardering met weging van een veelheid aan factoren die de prijs kunnen beïnvloeden. 

Bedrijfswaardering voor maximale duidelijkheid

En ja, uiteindelijk maken koper en verkoper samen de deal. Zij zijn het die gaan tekenen voor de overdracht. Zo’n overdracht is echt wel meer dan een pakje boter. Alle ins- en outs zullen goed in beeld gebracht moeten worden om een soepele overdracht te bewerkstelligen. Onafhankelijk betekent dan ook dat er veel gevraagd mag en zal worden om een maximale duidelijkheid te realiseren. Een duidelijkheid die ten goede zal komen aan de overdracht. Onafhankelijke waardering betekent dus ook dat de waardering niet beïnvloed wordt door al aanwezige voorkennis of welke ander vooringenomenheid dan ook. Een blanco en frisse blik, met open vragen brengt naar voren wat naar voren zal mogen en moeten komen om een rechtvaardige prijs voor de onderneming in beeld te kunnen brengen. 

Aanbevelingen

Zij gingen je voor

In de afgelopen jaren hebben we verschillende klanten, actief binnen uiteenlopende sectoren geholpen. Bekijk de cases en ervaringen van onze tevreden klanten.

Neem contact op