Je bent een kei in je vak. Je onderneming draait al jaren op de manier “zo hebben we het altijd gedaan”. Je staat open voor feedback. Je houdt de mogelijkheid open om middels gerichte vragen en gerichte feedback op een frisse manier naar je eigen onderneming te kijken.

Bedrijfsoptimalisatie, waarom zou je dat doen?

Het kan je helpen om te kijken ‘door de bril van de ander’. Van kleine accentverschillen tot mogelijk grotere verschillen die, als je ze op een andere manier aanvliegt, een sprong voorwaarts kunnen betekenen. Voorwaarts betekent dan meer tijd, meer plezier, meer rendement.

Dat alles op een heldere en begrijpelijke manier. De begeleiding is erop gericht dat je zelf de overtuiging krijgt om eventuele aanpassing te gaan uitvoeren. Je gaat het niet doen omdat het gezegd wordt. Je gaat het doen omdat je erachter staat.

Optimalisatie betekent dan versterken waar je goed in bent, finetunen wat bijdraagt tot jouw doelen, en borgen zodat de verandering behouden blijft.

Meerwaarde bedrijfsadvies op lange termijn

Onafhankelijk, vertrouwd en persoonlijk bedrijfsadvies geeft zowel op de korte als op de lange termijn een meerwaarde. Op de korte termijn merk je de verbetering in resultaat. Op de lange termijn heeft dat een onweerlegbare waarde verbetering van je onderneming als gevolg. 

Hoe sta jij ten opzichte van je branchegenoten? Valt jouw resultaat “in het gemiddelde”, ben je koploper, of zou je graag “een branche-gemiddelde” willen scoren? Eenvoudige vraag toch? Om in beeld te krijgen “hoe jij staat” ten opzichte van je collega’s zijn maar twee stappen nodig; een kennismaking en een quick scan. 

Bedrijfsadvies quick-scan

In de quick scan worden jouw resultaten naast die van je collega’s gelegd. Daarin wordt direct zichtbaar of je net onder het gemiddelde zit, in de middengroep zit, of bij de koplopers meedraait.

Als je wilt groeien richting het gemiddelde kunnen we daar samen mee aan het werk gaan. Door eens per week, of eens per twee weken samen zo’n twee uur te sparren over alle onderwerpen aangaande je bedrijfsvoering zul je snel de energie voelen waarmee jouw onderneming stappen voorwaarts kan maken.

Behoor je inmiddels tot de koplopers dan kan optimalisatie, verder verfijnen van je beleid, je ook een duidelijke meerwaarde geven. In dat geval zal een lagere overlegfrequentie toereikend kunnen zijn.

Als optimalisatie je interesse heeft, zullen we dan kennismaken?

Aanbevelingen

Zij gingen je voor

In de afgelopen jaren hebben we verschillende klanten, actief binnen uiteenlopende sectoren geholpen. Bekijk de cases en ervaringen van onze tevreden klanten.

Neem contact op